Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στο www.metabrainresearch.com. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά.

Χρήση του δικτυακού τόπου

Επιλεξιμότητα: Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας.

Εγγραφή λογαριασμού: Ορισμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας μας ενδέχεται να απαιτούν την εγγραφή λογαριασμού. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών του λογαριασμού σας και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού σας.

Απαγορευμένη συμπεριφορά: Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει τον Ιστότοπο ή τους χρήστες του.

Περιεχόμενο

Ιδιοκτησία: Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των εικόνων και άλλων υλικών, ανήκει σε εμάς ή μας έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης και προστατεύεται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Συνεισφορές χρηστών: Με την υποβολή περιεχομένου στην Ιστοσελίδα, μας παραχωρείτε μια μη αποκλειστική, δωρεάν, αιώνια άδεια χρήσης, αναπαραγωγής και διανομής του περιεχομένου σας.

Αποποίηση εγγυήσεων

Ο Ιστότοπος παρέχεται σε βάση «όπως είναι» και «όπως είναι διαθέσιμος». Αποποιούμαστε κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

Περιορισμός της ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική ή επακόλουθη ζημία που προκύπτει από τη χρήση του Ιστότοπου ή την αδυναμία χρήσης του Ιστότοπου.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης νόμων. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους θα επιλύονται στα δικαστήρια της Ελλάδας.

Αλλαγές στους παρόντες Όρους

Ενδέχεται να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους περιοδικά. Θα σας ειδοποιούμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές με την ανάρτηση των ενημερωμένων Όρων στην Ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].